Please enable JS
img
Mateusz Suwara

dyrektor metodyczny / lektor angielskiego

Magister anglistyki z kilkunastoletnią praktyką w nauczaniu zarówno grup dzieci jak i dorosłych. Posiada uprawnienia przeprowadzania egzaminów TOEIC. Nie jest związany z żadną szkołą publiczną, co postrzega sobie za duży atut, gdyż w swojej pracy wykorzystuje nieszkolne, bezpośrednie metody nauczania ukierunkowane na komunikację. Autor kursu mówionego języka angielskiego dla dzieci w wieku 5-12 lat Speaking First. Odpowiada za projektowanie i organizację kursów językowych. Oprócz biegłej znajomości języka angielskiego dobrze włada językiem niemieckim (certyfikat ZMP), językiem hiszpańskim oraz na poziomie początkującym językiem tureckim.
POWRÓT